Verlaten Spoor - Reportage

Emplacement Kampen

 

Oei, zulke markeringen zijn meestal geen goed teken... Veelal wordt hier voorafgaand aan opbraak mee aangegeven waar het spoor doorgeslepen moet worden. Hierdoor ontstaan handelbare spoorsecties die makkelijk opgebroken en vervoerd kunnen worden.

 

Stootjuk van het spoor langs de voormalige goederenloods met daarachter een kist met strooimiddelen.

 

De houten loods verkeert nog in redelijk goede staat.

 

 

 

De losweg die aan het einde een verhoging kent.


 


    Pagina 4/10 

Terug naar overzicht